Viimsi Vesi AS - Ettevõttest. Veepuhastus, arengukava jne...

VEENÄITUDE TEATAMINE

Lp Klient!
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt lõpetati 23.12.2019 kastmisvee eraldi arvestamine Viimsi vallas.
Seoses sellega enam kastmisvee näite vastu ei võeta.

Palume sisestada tarbimiskoha aadress!
Tänav: Maja number: Maja täht:
>> Detailne otsing